Mobilne kuće

Mobilne kućice izrađujemo prema vašim zahtjevima te potpuno prilagođavamo dimenzije, opremu i materijale ovisno o podneblju.
Naše kućice namijenjene su stanovanju, ljetovanju i odmoru, a svaka od njih komforno je opremljena.